Najlepšie katolícke knihy

V sobotu 9. decembra vyhodnotili najlepšie katolícke knihy roka 2007. Hlasovaním ich vybrali zástupcovia Združenia katolíckych vydavateľstiev. V pôvodnej tvorbe získalo najviac hlasov dielo Ladislava Hanusa Pamäti svedka storočia z vydavateľského družstva Lúč, spomedzi kníh pre deti Pastierova flauta od Bruna Ferrera (Don Bosco). V kategórii odbornej literatúry vyhrali Múdroslovné knihy Starého Zákona (Dobrá kniha) a najlepším prekladovým dielom sa stala kniha Josepha Ratzingera Ježiš Nazaretský (Dobrá kniha).Vyhodnotenie bolo súčasťou hudobno-poetického programu pri príležitosti otvorenia tradičnej predvianočnej výstavy katolíckych kníh v bratislavskom Primaciálnom paláci.

-bi-