Marošovi Bančejovi a vydavateľstvu Public Promotion sa podarilo pripraviť pre náš knižný trh skutočne nekaždodenný titul. Jozef Urban: Zúrivo, nežne svoj..., tak nazval zostavovateľ a autor štúdie Maroš BANČEJ knihu, ktorá prináša prvý viacvrstvový pohľad na autora s prívlastkom „kultový“. Joža Urbana vníma časť čitateľskej verejnosti ako vynikajúceho básnika. Ďalší okruh, poväčšine milovníkov hudby, radí tohto autora medzi excelentných textárov našej pop music. V neposlednom rade sa z novinárskych radov ozývajú pripomienky, že Jožo Urban bol aj výborným publicistom. Všetky tieto roviny obsahuje kniha Jozef Urban: Zúrivo, nežne svoj..., pričom výber básnickej, textárskej a publicistickej tvorby dopĺňajú rozhovory a spomienky ľudí, s ktorými Urban spolupracoval či priatelil sa. Svoj pohľad na tohto tragicky zahynuvšieho básnika poskytli „priatelia od pera“, ako Kamil Zbruž, Jano Litvák či Verona Šikulová, obsiahlejšími rozhovormi prispeli Ľubo Feldek či Peter Holka. Kniha bola slávnostne uvedená do života 14. júna v obrátenej pyramíde Slo ven ského rozhlasu, moderátorskej funkcie sa zhostil zostavovateľ Maroš Bančej a, samozrejme, nechýbali ani hudobní hostia Marcel Palonder, Beáta Dubasová a Vašo Patejdl. Posledne menovaný urobil za celou promóciou bodku azda najznámejším hitom Joža Urbana Voda, čo ma drží za vodou.