Kníhkupectvo pod hradom

Mierové námestie 28, Trenčín

Tel.: 032/7434 258

Slovenské:

1. T. Keleová-Vasilková: Dúhový most – Ikar

2. D. Dán: Červený kapitán -- Vydavateľstvo Slovart

3. Z rozprávky do rozprávky – Ikar

Zahraničné:

1. D. Steelová: Nečakaná milosť – Ikar

2. R. Byrneová: Tajomstvo – Ikar

3. R. Cook: Kríza – Ikar

Kníhkupectvo Slovenský spisovateľ

Laurinská 2, 813 67 Bratislava

tel.: 02/54433760

Slovenské:

1. M. Zelinka: Teta Anula – Slovenský spisovateľ

2. P. Rankov: Stalo sa prvého septembra – Kalligram

3. Z. Šulajová: Dievča z minulosti - Slovenský spisovateľ

Zahraničné:

1. D. Francis: Na mŕtvom bode - Slovenský spisovateľ

2. R. van Gulik: Prípad čínskeho zlata –Slovenský spisovateľ

3. M. Higgins Clark: Tú pieseň som už počul – Tatran

Kníhkupectvo KnihArt

Muránska 382, 050 01 Revúca

TEL.:058/7325342

Slovenské:

1. E. Urbaníková: Stalo sa mi všetko – Evitapress

2. G. Futová – Dokonalá Klára – SPN–Mladé letá

3. Ľ. Podjavorinská: Žabiatka – SPN–Mladé letá

Zahraničné:

1. S. Meyerová: Súmrak – Tatran

2.

3. T.B. Smith: Dieťa 44 – Ikar