Najpredávanejšie knihy

Smižanská Anna, Kníhkupectvo SB

Šafárikovo námestie, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/442 2151

Slovenské:

1. L. Ťažký: Očami pútnika – Vydavateľstvo SSS

2. P. Gibey: Byť dráčikom je úžasné – Vydavateľstvo Matice slovenskej

3. R. Holec: Coburgovci a Slovensko – Kalligram

Zahraničné:

1. S. Barry: Utajené svedectvo – Vydavateľstvo Slovart

2. N. Nosov: Nevedko na Mesiaci – Vydavateľstvo SSS

3. Y. Yovell: Láska a jiné nemoci – Portál

ARTFORUM

Štefánikova 5, 917 01 Trnava

Tel.: 033/5341262

Slovenské:

1. O. Kaščák – B. Pupala: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch - Rokus

2. Pero Le Kvet – R. Kloos: Minule, keď som (výnimočne) fajčil - Miloš Prekop - AND

3. A. Démuth: Poznanie, vedenie alebo interpretácia? - Schola Philosophica

Zahraničné:

1. J. Kerouac: More je môj brat - Artforum

2. L. Smatana: Jánošíci s těžkou hlavou – Nakladatelství 65. pole

3. V. de Luca: Já, Leonardo - Togga

Kníhkupectvo Matice slovenskej

Dunajská 18, 811 08 Bratislava

Tel.: 0907 161682

Slovenské:

1. M. Kučera: Kráľ Svätopluk – Matica slovenská

2. D. Machala: Slovenská vlastiveda III – Matica slovenská

3. E. Tarabčáková: Maďarské fantazmagórie – Eko konzult

4. Š. Moravčík: Záhorácky raj – Matica slovenská

5. C. A. Hromník: Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene – – Eko konzult