Najpredávanejšie knihy

Ľudovít Ružička, Kníhkupectvo SLOVENSKÝ TATRAN, Michalská 9,

811 01 Bratislava, tel.: 02/544 30 021, 544 34 448

1. Tisíc a  jedna noc – 3. zv. – Slovenský Tatran

2. I. Allendeová: Skazené dievča – Vydavateľstvo Slovart

3. I. Svevo: Poviedky I a II – Slovenský Tatran

slovenské:

1. R. Sloboda: Z denníkov – Rudolf Sloboda II. – Slovenský Tatran

2. K. Bajcurová -- I.Jančár: Juraj Meliš – Slovenský Tatran

3. M. Kučera: Cesta dejinami. Novoveké Slovensko – Perfekt

4. P. Dvořák: Stopy dávnej minulosti 1, 2 – Rak

5. Ľ. Štúr: Dielo I a II – Slovenský Tatran

* *

Marián Petrovský, Kníhkupectvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá s. r. o., Krížna 13, 811 07 Bratislava, tel.: 02/5542 55 04

1. C. Gifford: Olympijské hry – SPN-ML

2. P. van Oudheusden: Eurokniha štáty a mince – SPN – ML

3. M. Viewegh: Vybíjaná – petrov. sk

slovenské:

1. P. Černek – Z. Kubáček: Monitor. Nová maturita – Matematika – SPN – ML

2. E. Chmelová – J. Vodrážka: Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky – 3. SPN – ML

3. B. Filan: Kamalásky – Ikar

4. T. Balcová – M. Hýlová: Nemčina pre samoukov – SPN – ML

5. M. E. Matkin: Láska je chyba v programe – Vydavateľstvo Slovart

* *

Alica Školárová, Kníhkupectvo REMEDIUM, Hlavná 29, 917 08 Trnava,

tel.: 033/ 551 28 98

1. R. T. Kiyosaki: Bohatý táta, chudý táta – Pragma

2. S. Dalí: Géniov denník – Vydavateľstvo Slovart

3. P. Gregory: Milenka Henricha VIII. – Remedium

4. Tvoríme z prírodných materiálov – Anagram

5. E. Lowell: Nevinná ako anjel – Remedium

slovenské:

1. M. Kutáková-Opatovská: Trnavské povesti -- Foreko

2. Burza nápadov – Slovenský skauting

3. L. Pečonková: Hovoriace písmenká a slabiky – Poradca