Najpredávanejšie knihy

Kníhkupectvo Artforum, Bottova 2, 010 01 Žilina, tel./fax: 041/564 0373

Slovenské

1. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G – Veda

2. Cavaliere senza Nome: Eva Ave – Elán

3. I. Bukovský: Návod na prežitie pre muža – Ambulancia klinickej výživy

Zahraničné

1. F. Carter: Malý strom - Artforum

2. M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – Atlantis

3. J. Austen: Pýcha a predsudok – Vydavateľstva Slovart

Kníhkupectvo LB-STORY MALÝ PRINC, HVIEZDOSLAVOVA 41, 953 00 ZLATE MORAVCE, tel. 037/6422095, e-mail: malyprinczm@lb-story.sk  

Slovenské

1. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar

2. A. Pavelková: Prísaha – Vydavateľstvo Slovart - VSSS
3. P. O. Hviezdoslav: Básnické dielo - Kalligram 

Zahraničné

1. P. Süskind: Parfum - Columbus

2. M. Connelly: Echo park – Vydavateľstvo Slovart

3. Nemecko-slovenský dvojjazyčný slovník ilustrovaný - Vydavateľstvo Slovart

Kníhkupectvo VEDA, Štefánikova 3, 811 02 Bratislava, tel. 02/5249 8095

Slovenské

1. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G – Veda

2. j. Krempaský: Veda verzus viera? – Veda

3. Synonymický slovník slovenčiny – Veda

4. Krátky slovník slovenského jazyka – Veda

5. Pravidlá slovenského pravopisu – Veda

6. S. Ondrejovič: Sedem a pol – Veda