KNÍHKUPECTVO LÚČ
NÁMESTIE SNP 11, 812 24 BRATISLAVA
02/529 67 003

Slovenské:

1. J. Haľko – Š. Komorný: Dóm. Katedrála sv. Martina – Lúč
2. Ján Chryzostom kardinál Korec: Čo nepoznáme z histórie II. – Lúč
3. Milan S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov – Lúč

Zahraničné:

1. Jozef Holzner: Svätý Pavol – Lúč
2. Gudrun Griesmayr – Stefan Liesenfeld: Chiara Luce Badano – Lúč
3. Ignacio Larraňaga: Radostná premena 2. – Lúč

 

KNÍHKUPECTVO DON BOSCO
MILETIČOVA 7, 821 08 BRATISLAVA
02/502 31 114

Slovenské:

1. Ladislav Csontos: Rozvedení katolíci – Don Bosco
2. O. Dvorecká – D. Gladišová: Nebeský šlabikár – Don Bosco
3. Marián Gavenda: Nekonečné horizonty kardinála Korca – Perfekt

Zahraničné:

1. Bruno Ferrero: Nebo v našom dome – Don Bosco
2. S. a J. Eldredge: Láska a vojna – Redemptoristi
3. Peter Seewald: Svetlo sveta – Don Bosco

 

KNÍHKUPECTVO DOBRÁ KNIHA
HVIEZDOSLAVOVO NÁM. 22, 811 02 BRATISLAVA
02/544 31 620

Slovenské:

1. Rajmund Ondruš SJ: Blízki Bohu i ľuďom 1. – Dobrá kniha
2. Martina Jokelová-Ťuchová: Rok s Dobromilkou a Svetlúšikom – Katolícke noviny
3. Marián Gavenda: Nekonečné horizonty kardinála Korca – Perfekt

Zahraničné:

1. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský 2. – Dobrá kniha
2. YOUCAT – Katechizmus pre mládež – Karmelitánske nakladateľstvo
3. Tomáš Halík: Úvahy na prahu tisíciletí – Lidové noviny