Najpredávanejšie knihy

Mgr. Martina Palkovičová, kníhkupectvo Kniha pre Teba,

Moysesa 53, 965 01 Žiar nad Hronom, tel: 045/6725648

1. A. Golden: Pamäti gejše – Ikar

2. D. Steelová: Nebezpeční starí mládenci – Ikar

3. J. a S. Eldredge: Očarujúca – Redemptoristi

Slovenské

1. T. Keleová Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar

2. P. Nagyová-Džerengová: Za to mi zaplatíš! – Ikar

3. P. Nagyová-Džerengová: Chcem len tvoje dobro – Ikar

Ľubomír Dibák, Kníhkupectvo Slovenský spisovateľ, Laurinská 2,

813 67 Bratislava, tel.02/54433760

1. J. Bass: Svedectvo kostí– Slovenský spisovateľ

2. R. Khoury: Posledný templár – Aktuell

3. T. Perry: Zmiznúť navždy– Slovenský spisovateľ

Slovenské

1. P. Moskaľ: Cestopis – Slovenský spisovateľ

2. P. Salner: Bratislavské kaviarne a viechy – Albert Marenčin PT

3. M. Haugová: Vertikála. Rastlina so snom – Slovenský spisovateľ

Miroslav Santus, Kníhkupectvo Martinus, M. R. Štefánika 58 (bývalá Osloboditeľov - pešia zóna) 036 01 Martin

1. Ch. Paolini: Eldest – Fragment

2. S. Johnson: Kam se poděl můj Sýr? - Pragma

3. P. Coelho: Veronika sa rozhodla zomrieť – Sofa

Slovenské 

1. M. Rázusová-Martáková: Môj Macík – Belimex

2. J. Cita: Ako Maťo s Klinčekom hľadali rybník – Fragment

3. P. Moskaľ: Cestopis – Slovenský spisovateľ