Najpredávanejšie knihy

na Bibliotéke 2006

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

1. M. Hollingsworthová: Umenie v dejinách sveta – SPN - Mladé letá

2. V. Segeš: Kniha kráľov – SPN - Mladé letá

3. Pamäť – SPN - Mladé letá

Vydavateľstvo Slovart

1. O. Pamuk: Nový život – Vydavateľstvo Slovart

2. P. Weiss: Traja priatelia – Vydavateľstvo Slovart

3. D. Dušek: Zima na ruky – Vydavateľstvo Slovart

Vydavateľstvo Fragment

1. S. Calmanová: Spoveď zlej matky – Fragment

2. J. Cita: Ako Maťo s Klinčekom hľadali rybník – Fragment

3. Ch. Paolini: Eldest – Fragment

Vydavateľstvo Veda

1. J. Krempaský: Veda verzus viera – Veda

2. Slovník slovenských nárečí II. – Veda

3. V. Rušin: Slnko naša najbližšia hviezda – Veda

Artforum

P. Salner: Bratislavské kaviarne a viechy – Albert Marenčin PT

Ľ. Paľo: Haló, haló pani mačka! – Artforum

J. H. Krchovský: Básně – Host