Najpredávanejšie KNIHY Na Bibliotéke 2007

Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10
P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3
tel.:02/49 20 18 00
e-mail: pobox@slovart.sk, www.slovart.sk

Slovenské:

1. D. Dán: Cela číslo 17

2. M. E. Matkin: Mužské interiéry

3. P. Getting: Klietky
Zahraničné:

1. I. McEwan: Na pláži
2. A. Sapkowski: Svetlo večné

3. R. Harris: Impérium

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 814 99 Bratislava

TEl.: 05/5443 2671

e-mail:vsss@vsss.sk, www.vsss.sk

Slovenské:

1. M. Ferko: Šťastie za dverami

2. Š. Janšák: Vstup Slovákov medzi slobodné národy

3. O. Kořínek: Vtedy v Amerike

Zahraničné:

1. Marcus Aurelius: Myšlienky k sebe

2. Ch. Darwin: Cesta prírodovedca okolo sveta

3. V. Pelevin: Relics

VEDA, vydavateľstvo SAV

Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava

tel.: 02/5477 4253

e-mail: veda @ savba.sk, www.veda.sav.sk

1. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G

2. Slovník ruskej literatúry

3. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT,
Jelenia 6, 811 05 Bratislava 1

tel.02/20 72 37 52
e-mail: marencin@marencin.sk, www.marencin.sk

1. A. Baláž: Hriešna Vydrica

2. I. Janota: Slávni ľudia v Bratislave

3. J. Linzboth: Prešporský kaleidoskop