Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke

Vydavateľstvo Tatran

Klariská 16, 815 82 Bratislava

Tel. 02/5443 5777

Zahraničné:

1. Tisíc a jedna noc

2. Kniha Jóbova

3. M. H. Clarková: Tajomná loď

Slovenské:

1. V. Mikula: Slovenský literárny realizmus I.

2. C. Kraus: Slovenský klasicizmus

3. J. Hollý: Dielo I. a II.

SPN – Mladé letá

Sasinkova 5, 815 19 Bratislava

Tel. 02/555 633 35, e-mail: odbyt@spn.sk

Zahraničné:

1. C. BardiováM. Thomsonová: Malá veľká kniha o varení

2. N. Cawthorne: Najväčší tyrani a diktátori v dejinách

3. P. Pallardy: Sedem pilierov zdravia

Slovenské:

1. R. Brat: Môj anjel sa vie biť

2. P. Karpinský: Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev

3. A. Verešpejová: Neplechy školníčky Agneše

 

Literárne informačné centrum

Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel. 02/5292 0271, e-mail: distribution@litcentrum.sk

1. Turci na Slovensku II.

2. M. Rúfus: Rozhovory so sebou a s tebou

3. M. Rúfus: Život básne a báseň života

4. F. Štraus: Slovník poetiky

5. R. Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest

Vydavateľstvo Fragment

Kominárska 2

031 04 Bratislava 3

tel. 02/5023 4406, e- mail: fragment@fragment.sk

1. M. Skelton: Endymion Spring

2. T. Baránek: Ako zbaliť ženu

3. 101 slovies za jeden deň. Angličtina

4. T. Brezina: Škola hrôzy

5. Hráme sa s magnetkami. Na farme