Najpredávanejšie KNIHY Na Bibliotéke 2008

Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3, tel.:02/49 20 18 00
e-mail: pobox@slovart.sk, www.slovart.sk

1. B. Filan: Bratislavské krutosti

2. Amy Tan: Mastičkárova dcéra

3. I. Allendeová: Dcéra Šťasteny

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Mudroňova 1, 036 52 Martin, tel.: 043/490 68 76
e-mail: info@vydavatel.sk, www.vydavatel.sk

1. Z. Mintálová: Veľká kniha slovenských Vianoc

2. O. Sliacky: Braček Jelenček

3. P. Ševčovič: Z kuchyne starého Prešporka

Buvik

P. O. Box 18, 814 99 Bratislava 1, TEL.: 02/5441 6092

1. M. Rúfus: Anjeličku, môj strážničku

2. Daj ma, mamička, do školy

3. K. Bendová: Čačky hračky

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá

Sasinkova 5, 815 19 Bratislava

Tel. 02/555 633 35, e-mail: odbyt@spn.sk, www.mladeleta.sk

1. M. Barberry: Pichľavá elegancia

2. L. M. Montgomeryová: Anjel medzi tieňmi

3. G. Futová: Psia škola kocúra Červenochvosta

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 814 99 Bratislava, TEl.: 05/5443 2671

e-mail:vsss@vsss.sk, www.vsss.sk

1. N. Chomsky: Imperiálne ambície

2. G. I. Caesar: Zápisky o vojne v Galii

3. E. Farkašová: Fragmenty