Najpredávanejšie KNIHY

na Bibliotéke 2009

 

Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3, tel.:02/49 20 18 00
e-mail: pobox@slovart.sk, www.slovart.sk

1. Marcel Ihnačák: Radosť variť

2. Guinness World Records 2010

3. Kurt Vonnegut: Mechanický klavír

4. Michelle Moran: Nefertari

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel. 02/52920291, e-mail: distribucia@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk

1. Matúš Kučera: Dejiny Slovenska 1

2. Čítanka Slniečka

3. Viliam Marčok: Dejiny slovenskej literatúry 3

4. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá

Sasinkova 5, 815 19 Bratislava

Tel. 02/555 633 35, e-mail: odbyt@spn.sk, www.mladeleta.sk

1. David Servan-Schreiber: Proti rakovine nie sme bezmocní

2. Peter Gajdošík: Pavúčikove dobrodružstvá

3. Ťap ťap ťapušky. Slovenské ľudové riekanky

4. Séria Traja pátrači

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 814 99 Bratislava, TEl.: 05/5443 2671

e-mail:vsss@vsss.sk, www.vsss.sk

1. Jean-Paul Sartre: Múr

2. Markus T. Cicero: Tuskulské rozhovory

3. Nikola O. Losskij. Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad

4. Etela Farkašová: Čas na ticho

 

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava

tel.: 02/5477 4253, e-mail: veda@savba.sk, www.veda.sav.sk

1. Pravidlá slovenského pravopisu

2. Peter Ondrejkovič a kol: Sociálna patológia
3. Miroslav Saniga: Z mojej vtáčej záhrady
4. Marina Čarnogurská: Lao C´ a proces vzniku Tao te ťingu