Najpredávanejšie knihy v Čechách (august 2004)

Beletria

1. Halina PAWLOWSKÁ – Iva HERCÍKOVÁ – Michal VIEWEGH: Tři v háji, Motto

2. Michal VIEWEGH: Vybíjená, Petrov 

3. Virginia WOOLFOVÁ: Paní Dallowayová, Odeon - Euromedia Group 

4. Dan BROWN: Šifra mistra Leonarda, Metafora

5. Agatha CHRISTIE: Parker Pyne zasahuje, Knižní klub - Euromedia Group

6. Irena DOUSKOVÁ: Hrdý Budžes, Petrov

7. Pavel PAFKO: Medicínmani a ti druzí, Nakladatelství Lidové noviny 

8. Lance ARMSTRONG – Sally JENKINSOVÁ: Každá vteřina se počítá, Triton

9. Michael MOORE: Hloupí bílí muži, Knižní klub - Euromedia Group

10. Lance ARMSTRONG – Sally JENKINSOVÁ: Návrat do života, Triton 

Náučná literatúra

1. Ivana MUDROVÁ: Kam značky nevedou, Nakladatelství Lidové noviny 

2. Kol.: Slovník cizích slov, Ottovo nakladatelství 

3. Vladimír ŠAUR: Pravidla českého pravopisu, Ottovo nakladatelství 

4. Přemek PODLAHA – Jiří SAVINEC: Receptář prima nápadů 2, Ottovo nakladatelství 

5. František DVOŘÁK: Po Královské cestě, Nakladatelství Lidové noviny

6. Jana EISLEROVÁ: Jaké i/y se píše? / Český jazyk, Fragment 

7. Zdeněk ROUČKA: Tenkrát na Šumavě, ZRaT

8. Jan JELÍNEK, Vladimír ZICHÁČEK: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 

9. J. HORSKÝ: Úvod do fyzikální kosmologie, Academia

10. Beate HAMMONDOVÁ: Mladá léta velkých císařoven, Ikar - Euromedia Group