Najpredávanejšie knihy v Nemecku

Beletria (vreckové vydanie)

1. Frank SCHÄTZING: Die dunkle Seite (Temná strana)

2. Henning MANKELL: Tiefe (Hĺbka)

3. Anna GAVALDA: Zusammen ist man weniger allein (Spolu nie sme tak sami)

4. Francois LELORD: Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück (Hectorova cesta alebo Hľadanie šťastia)

5. Tommy JAUD: Resturlaub (Oddychová dovolenka)

Beletria (tvrdá väzba)

1. Andrea M. SCHENKEL: Tannöd (Tannöd)

2. Daniel KEHLMANN: Die Vermessung der Welt (Premeriavanie sveta)

3. J. R. MOEHRINGER: Tender Bar (Príručný bar)

4. Eoin COLFER: Artemis Fowl – Die verlorene Kolonie (Artemis Fowl – Zabudnutá kolónia)

5. Marina LEWYCKA: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch (Krátky príbeh o traktore po ukrajinsky)

Literatúra faktu (vreckové vydanie)

1. Eckart HIRSCHHAUSEN: Langenscheidt  – Arzt Deutsch (Langenscheidt – Nemčina pre lekárov)

2. Bernd STROMBERG: Langenscheidt – Chef Deutsch (Langenscheidt – Nemčina pre šéfov)

3. Karl LARENZ: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Občiansky zákonník)

4. Frank SCHÄTZING: Nachrichten aus einem unbekanntem Universum (Správy z neznámeho vesmíru)

5. Bastian SICK: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (Datív je smrťou genitívu)

Literatúra faktu (tvrdá väzba)

1. Hape KERKELING: Ich bin dann mal weg ( Už som zase preč )

2. Ulrich WICKERT: Gauner muss man Gauner nennen (Zločincov treba označiť za zločincov)

3. Petra GERSTER: Reifeprüfung. Die Frau von 50 Jahren (Skúška dospelosti. Žena v päťdesiatke)

4. Louann BRIZENDINE: Das weibliche Gehirn (Ženský mozog)

5. Veronika PETERS: Was in zwei Koffer passt. Klosterjahre (Čo sa zmestí do dvoch kufrov. Roky v kláštore)