Najpredávanejšie knihy v Nemecku

Beletria

 1. Eckart von HIRSCHHAUSEN: Glück kommt selten allein... (Šťastie zriedka prichádza samo...)
 2. Stephenie MEYER: Bis(s) zum Abendrot (Zatmenie)
 3. Stephenie MEYER: Bis(s) zum Ende der Nacht (Úsvit)
 4. Sarah KUTTNER: Mängelexemplar, (Chybný exemplár)
 5. Stephenie MEYER: Eclipse (Zatmenie, anglické vydanie)
 6. Richard D. PRECHT: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eine Philosophische Reise (Kto som, a ak áno, koľko nás je? Filozofická cesta)
 7. Stephenie MEYER: Breaking Dawn (Úsvit, anglické vydanie)
 8. Charlotte ROCHE: Feuchtgebiete (Vlhké oblasti)
 9.  Stephenie MEYER: Twilight (Súmrak anglické vydanie)
 10. Lara ADRIAN: Gefährtin der Schatten (Družka tieňov, 5. diel)

Literatúra faktu

1.      Barack OBAMA: Ein amerikanischer Traum. Die Geschichte meiner Familie (Americký sen. Príbeh mojej rodiny)

2.      Hélène BEER: Pariser Tagebuch 1942-1944 (Parížsky denník 1942 – 1944)

3.      Michael WINTERHOFF: Tyrannen müssen nicht sein, Warum Erziehung nicht reicht – Auswege (Z dieťaťa nemusí byť tyran, Prečo výchova nestačí – východiská)

 1. Roberto SAVIANO: Gomorrha, Reise in das Reich der Camorra (Gomorra, Cesta do ríše Camorry)
 2. Dirk MÜLLER: Crashkurs, Weltwirtschaftskrise oder Jahrtausendchance? (Rýchlokurz, Svetová hospodárska kríza alebo šanca tisícročia?)
 3. Liza MUNDY: Michelle Obama
 4. Barack OBAMA: Hoffnung wagen, Gedanken zur Rückbesinnung auf den American Dream (Odvaha dúfať, Úvahy o návrate k americkému snu)
 5. Webster Griffin TARPLEY: Barack Obama, Wie ein US-Präsident gemacht wird (Barack Obama, Ako sa vyrába prezident Spojených štátov)
 6. Kai DIEKMANN: Das Jahr 2008, Was uns bewegte, Der Jahresrückblick von BILD (Rok 2008, Čo nami hýbalo, Prehľad udalostí roka z pohľadu časopisu BILD)
 7. Thomas WIECZOREK: Die verblödete Republik, Wie uns Mediem, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen (Ohlúpnutá republika, Ako si z nás médiá, ekonomika a politika robia bláznov)