Najpredávanejšie knihy v Španielsku (máj 2006)

Beletria

1. J. A. ROWLING: Harry Potter y el misterio del príncipe (H. P. a Polovičný princ)

2. E. MENDOZA: Mauricio o las elecciones primarias (Mauricio alebo primárne voľby)

3. A. PÉREZ-REVERTE: El pintor de batallas (Maliar bitiek)

4. P. BAROJA: Miserias de la guerra (Biedy vojny)

5. P. AUSTER: Brooklyn follies (Brooklynské bláznovstvá)

6. D. BROWN: La fortaleza digital (Digitálna pevnosť)

7. I. FALCONES DE SIERRA: La catedral del mar (Morská katedrála)

8. C. VIDAL: El fuego del cielo (Oheň v nebi)

9. H. MANKELL: Antes de que hiele (Skôr ako zamrzne)

10. J. L. SAMPEDRO: La senda del drago (Dračí chodník)

Literatúra faktu

1. J. MOSTERIN: La naturaleza humana (Ľudská prirodzenosť)

2. E. PUNSET: El viaje a la felicidad: Las nuevas claves cientificas (Cesta k šťastiu: Nové vedecké vysvetlenia)

3. H. GRAHAM: Breve historia de la guerra civil (Stručné dejiny občianskej vojny)

4. W. HERZOG: Vaya pais: Como nos ven los corresponsales de prensa extranjera (Čo je to za krajinu: Ako nás vidia korešpondenti zahraničnej tlače)

5. F. BERLIN: Heroes de dos bandos (Hrdinovia dvoch mužstiev)

6. V. E. FRANKL: El hombre en busca de sentido (Človek, ktorý hľadá zmysel)

7. J. M. ZAVALA: Los gangsters de la guerra civil (Gangstri občianskej vojny)

8. L. DEL PINO: Enigmas del 11-m: ¿conspiracion o negligencia? (Záhady 11. marca 2004 v Madride: Konšpirácia alebo nedbalosť?)

9. J. DIAMOND: Colapso: por que unas sociedades perduran y otras desaparecen (Kolaps: Prečo niektoré spoločnosti pretrvajú a iné zmiznú)

10. A. HIRSI ALI: Yo acuso: defensa de la emancipación de las mujeres musulmanas (Žalujem: Obrana emancipácie  moslimských žien)