Najpredávanejšie knihy v Taliansku

Beletria

1. J. K. ROWLING: Harry Potter e i doni della morte (Harry Potter a Dary smrti)

2. Muriel BARBERY: L' eleganza del riccio (Ježia elegancia)

3. Fabio VOLO: Il giorno in più (Deň navyše)

4. Georges SIMENON: Il treno (Vlak)

5. Khaled HOSSEINI: Il cacciatore di aquiloni (Lovec šarkanov)

6. Khaled HOSSEINI: Mille splendidi soli (Tisíc žiarivých sĺnk)

7. Jon KRAKAUER: Nelle terre estreme (Do zeme extrémov)

8. Rajaa ALSANEA: Le ragazze di Riad (Dievčatá z Rijádu)

9. Clive CUSSLER – Craig DIRGO: La pietra sacra (Svätý kameň)

10. Federico MOCCIA: Scusa ma ti chiamo amore (Odpusť, že ťa volám láska)

Literatúra faktu

1. Isabel ALLENDE: La somma dei giorni (Súčet dní)

2. Mario CALABRESI: Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo (Noc je čoraz temnejšia. Príbeh mojej rodiny a iných obetí terorizmu)

3. Roberto SAVIANO: Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra (Gomora. Cesta k ekonomickému impériu a snu o ovládnutí organizovaného zločinu)

4. Umberto GALIMBERTI: L' ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani (Znepokojujúci návštevník. Nihilizmus a mladí.)

5. Alberto ANGELA: Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità (Deň v antickom Ríme. Každodenný život, tajomstvá a kuriozity)

6. Antonio G. STELLA – Sergio RIZZO: La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (Kasta. Ako sa talianski politici stávajú nedotknuteľní)

7. Allen CARR: È facile smettere di fumare se sai come farlo (Je ľahké prestať fajčiť, ak vieš ako na to)

8. Gianrico CAROFIGLIO: L' arte del dubbio (Umenie pochybnosti)

9. Umberto VERONESI – Alain ELKANN: Essere laico (Byť laikom)

10. Adriano SOFRI: Chi è il mio prossimo (Kto je môj blížny)