Najpredávanejšie knihy

 v Taliansku

Beletria

 1. Stieg LARSSON: La regina dei castelli di carta (Kráľovná palácov z karát), Marsilio
 2. Stephanie MEYER: Eclipse (Zatmenie), Fazi
 3. Stephanie MEYER: New Moon (Nov), Fazi
 4. Stieg LARSSON: Uomini che odiano le donne (Muži, ktorí nenávidia ženy), Marsilio
 5. Stephenie MEYER: Breaking Dawn (Úsvit), Fazi
 6. Paolo GIORDANO: La solitudine dei numeri primi (Osamelosť prvočísel), Mondadori
 7. Roberto SAVIANO: Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra (Gomorra. Cesta do ekonomického impéria camorry a jej sna o nadvláde), Mondadori
 8. Stieg LARSSON: La ragazza che giocava con il fuoco (Dievča, ktoré sa hralo s ohňom), Marsilio
 9. Margaret Mazzantini: Venuto al mondo (Prišiel som na svet), Mondadori
 10. Stehanie MEYER: Twilight (Súmrak), Fazi

Literatúra faktu

 1. Enzo BIAGI: Il pane di ieri (Včerajší chlieb), Einaudi
 2. Carlo M. MARTINI – Georg SPORSCHILL: Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede (Nočné rozhovory v Jeruzaleme. O rizikách spojených s vierou), Mondadori
 3. Corrado AUGIAS – Remo CACITTI: Inchiesta sul cristianesimo. Come si costruisce una religione (Správa o kresťanstve. Ako sa buduje náboženstvo), Mondadori
 4. Raffaele MORELLI: Il sesso è amore. Vivere l’eros senza sensi di colpa (Sex je láska. Užívať si bez pocitov viny), Mondadori
 5. Concita de GREGORIO: Malamore. Esercizi di resistenza al dolore (Keď láska bolí. Cvičenia na odolnosť), Mondadori
 6. Bruno VESPA: Viaggio in un Italia diversa (Cesta do iného Talianska), Mondadori
 7. Raffaele CANTONE: Solo per giustizia (Len pre spravodlivosť), Mondadori
 8. Antonio SOCCI: Indagine su Gesù (Bádanie o Ježišovi), Rizzoli
 9. Vittorio ZUCCONI: L’aquila e il pollo fritto. Perché amiamo e odiamo l’America (Orol a pečené kura. Prečo milujeme a nenávidíme Ameriku), Mondadori
 10. Lilli GRUBER: Streghe. La riscossa delle donne d’Italia (Bosorky. Talianske ženy v protiútoku), Rizzoli