Najpredávanejšie knihy v USA (apríl 2006)

Beletria

1.      Jonathan KELLERMAN: Gone (Stratení)

2.      Dan BROWN: The Da Vinci Code (Da Vinciho kód)

3.      James PATTERSON: The 5th Horseman (Piaty koniar)

4.      Danielle STEELOVÁ: The House (Dom)

5.      Jodi PICOULTOVÁ: The Tenth Circle (Desiaty kruh)

6.      Javier SIERRA: The Secret Supper (Tajná večera)

7.      Elizabeth PETERSOVÁ: Tomb of the Golden Bird (Hrob zlatého vtáčika)

8.      Steve BERRY: The Templar Legacy (Dedičstvo templárov)

9.      Tami HOAGOVÁ: Prior Bad Acts (Pred zlým rokovaním)

10.  Lisa SCOTTOLINEOVÁ: Dirty Blonde (Neslušná blondínka)

Literatúra faktu

1.      John GROGAN: Marley & Me (Marley a ja)

2.      Mark FAINARU-WADA: Game of Shadows (Hra tieňov)

3.      Kevin PHILLIPS: American Theocracy (Americká teokracia)

4.      Thomas L. FRIEDMAN: The World is Flat (Svet je plochý)

5.      Michael BAIGENT: The Jesus Papers (Ježišove dokumenty)

6.       Michael R. GORDON a Bernard E. TRAINOR: Cobra II (Kobra II)

7.      James L. SWANSON: Manhunt (Hon na človeka)

8.      Bart D. EHRMAN: Misquoting Jesus (Chybné citovanie Ježiša)

9.      Steven D. LEVITT a Stephen J. DUBNER: Freakonomics (Čudonómia)

10.  Neale Donald WALSCH: Home With God (Doma s Bohom)