Najpredávanejšie knihy v USA (jún 2006)

Beletria

 1. Janet EVANOVICHOVÁ: Twelve Sharp (Dvanásť ostrých)
 2. James PATTERSON a Maxine PAETROVÁ: 4th of July (4. júla)
 3. Janet EVANOVICHOVÁ: Eleven on Top (Jedenásť na vrchole)
 4. Dan BROWN: The Da Vinci Code (Da Vinciho kód)
 5. Nora ROBERTSOVÁ: Blue Smoke (Modrý dym)
 6. Lauren WEISBERGEROVÁ: The Devil Wears Prada (Diabol nosí značku Prada)
 7. Clive CUSSLER a Dirk CUSSLER: Black Wind (Čierny vietor)
 8. James PATTERSON a Peter de JONGE: Beach Road
 9. Kim EDWARDSOVÁ: The Memory Keeper’s Daughter (Dcéra strážkyne pamätí)
 10. Dean KOONTZ: The Husband (Manžel)

Literatúra faktu

 1. Ann COULTEROVÁ: Godless (Bez Boha)
 2. John GROGAN: Marley & Me (Marley a ja)
 3. Tim RUSSERT: Wisdom of our Fathers (Múdrosť našich otcov)
 4. Elie WIESEL: Night (Noc)
 5. Ron SUSKIND: The One Percent Doctrine (Jednopercentná doktrína)
 6. Cesar MILLAN a Melissa Jo PELTIEROVÁ: Cesar’s Way (Cézarova cesta)
 7. Anderson COOPER: Dispatches from the Edge (Správy z okraja)
 8. Thomas L. FRIEDMAN: The World Is Flat, Updated and Expanded (Svet je plochý, doplnený a rozšírený)
 9. Al GORE: An Inconvenient Truth (Nepohodlná pravda)
 10. Nathaniel PHILBRICK: Mayflower