Najpredávanejšie knihy

vo Veľkej Británii

Beletria

1.                  Stephen KING: Cell (Bunka)

2.                  Alexander McCALL SMITH: Blue Shoes and Happinness (Modré topánky a šťastie)

3.                  Jeffrey ARCHER: False Impression (Falošný dojem)

4.                  Irène NÉMIROVSKY: Suite française (Francúzska suita)

5.                  James PATTERSON a Francine PAETRO: The 5th Horseman (Piaty koniar)

6.                  Clive CUSSLER a Paul KEMPRECOS: Polar Shift (Posun pólov)

7.                  Danielle STEELE: The House (Dom)

8.                  Mo HAYDER: Pig Island (Ostrov prasiat)

9.                  Lyn ANDREWS: Every Mother’s Son (Syn každej matky)

10.              Josephine COX: Journey’s End (Koniec cesty)

Literatúra faktu

1.                  Daniella WESTBROOK: The Other Side of Nowhere (Na druhej strane ničoho)

2.                  Katie PRICE: Jordan: A Whole New World (Jordan: Úplne nový svet)

3.                  Constance BRISCOE: Ugly (Škaredá)

4.                  Steve LOWE a Alan McARTHUR: Is It Me Or Is Everything Shit? (Ja, alebo všetko je nahovno?)

5.                  Niki SHISLER: Fragile (Krehkí)

6.                  BANKSY: Wall and Piece (Stena a stavebnica)

7.                  Liz FRASER: The Yummy-Mummy’s Survival Guide (Príručka na prežitie pre chutnú mamičku)

8.                  Alan BENNETT: Untold Stories (Nevypovedané príbehy)

9.                  Stephen VENABLES: Ollie

10.              Liz SMITH: Our Betty (Naša Betty)