Najpredávanejšie knihy vo Veľkej Británii v októbri

Beletria

 1. Dan BROWN: The Da Vinci Code (Da Vinciho kód)
 2. Dan BROWN: Angels and Demons (Anjeli a démoni)
 3. Maeve BINCHYOVÁ: Nights of Rain and Stars (Noci dažďa a hviezd)
 4. Wendy HOLDENOVÁ: The Wives of Bath (Bathské vdovy)
 5. Karin SLAUGHTEROVÁ: Indelible (Neodstrániteľný)
 6. Dan BROWN: Deception Point (Bod klamu)
 7. Danielle STEELOVÁ: Second Chance (Druhá šanca)
 8. Dan BROWN: Digital Fortress (Digitálna pevnosť)
 9. Jodi PICOULTOVÁ: The Pact (Dohoda)
 10. J. K. ROWLINGOVÁ: Harry Potter and the Half-blood Prince: Adult Edition (Harry Potter a nepravý princ: vydanie pre dospelých)

Literatúra faktu

 1. Wayne GOULD: The ,,Times" Su Doku: The Utterly Addictive Number-placing Puzzle: Bk. 1 (Sudoku krížovky z The Times: Doplňovanie čísiel vytvárajúce totálny návyk I.)
 2. Carol VORDERMANOVÁ: Carol Vonderman’s How to Do Sudoku (Ako vyplniť sudoku podľa Carol Vondermanovej)
 3. Jeremy CLARKSON: The World According to Clarkson (Svet podľa Clarksona)
 4. Michael MEPHAM a Daily Telegraph: The ‘Daily Telegraph‘ Sudoku (Sudoku krížovky z the Daily Telegraph)
 5. Katie PRICEOVÁ: Being Jordan (Byť Jordanom)
 6. Wayne GOULD: The ,,Times" Su Doku: The Utterly Addictive Number-placing Puzzle: Bk. 2 (Sudoku krížovky z The Times: Doplňovanie čísiel vytvárajúce totálny návyk II.)
 7. Wayne GOULD: The ,,Times" Su Doku: The Original Addictive Number-placing Puzzle: Bk. 3 (Sudoku krížovky z The Times: Pôvodné doplňovanie čísiel vytvárajúce návyk, III.)
 8. Sheila HANCOCKOVÁ: Two of Us: My Life with John Thaw (Dvaja z nás: Môj život s Johnom Thawom)
 9. M. O’MARA: The Little Book of Sudoku (Malá kniha Sudoku)
 10. Gillian McKEITHOVÁ: You are What You Eat Cookbook (Ste tým, čo jete. Kuchárska kniha)