Najvyšší predstavitelia Maďarska a Nemecka otvorili 22. apríla Medzinárodný festival kníh v Budapešti

Jedenásty ročník Medzinárodného festivalu kníh v Budapešti uvíta ako hlavnú hosťujúcu krajinu Nemecko. V predvečer významnej európskej udalosti, vstupu stredoeurópskych krajín do EÚ, poctili knižné podujatie najvyšší predstavitelia oboch krajín - prezident Maďarska Ferenc Mádl a nemecký spolkový prezident Johannes Rau.

Festival sa koná od 22. do 25. apríla 2004 v Kongresovom centre v Budapešti. Na tlačovej besede pred otvorením festivalu jeho riaditeľ László Péter Zentai a Volker Neumann, riaditeľ Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom (tento rok sa uskutoční od 6. do 10. októbra) vyzdvihli význam užších, bilaterálnych kontaktov. Tento rok maďarský veľtrh hostí Nemecko, naopak, Maďarsko bolo čestným hosťom Frankfurtského veľtrhu pred piatimi rokmi. Zvláštna pozornosť venovaná jednej z mnohých prezentujúcich sa krajín na veľtrhu je efektívnym vkladom na bližšie vzájomné poznávanie a záujem o kultúru a literatúru krajiny hostiteľskej i hosťujúccej krajiny. Volker Neumann zdôraznil, že za ostatných päť rokov, odkedy bolo Maďarskom hosťom vo Frankfurte, vzrástol záujem o vydávanie maďarských kníh v Nemecku. Vzájomné kontakty Maďarska a Nemecka priam demonštrovala prvá festivalová diskusia s dvoma laureátmi Nobelovej ceny Güntera Grassa (2003) a Imré Kertésza (2002) vo štvrtok popoludní. Knižný festival v Budapešti prezentuje nielen výstavné stánky vydavateľstiev a národných prezentácií, ale je miestom pre stretnutia mnohých spisovateľov so svojimi čitateľmi: hosťami festivalu sú napríklad nemeckí autori Michael Kruger, Arnulf Conradi, Verena Auffermannová, Ingo Schulze, Wladimir Kaminer, Herta Mullerová, Joachim Sartorius, Paul Maar, Ulla Lenzeová, Inka Pareiová. Medzi maďarskými autormi nechýba ani Pál Závada, ktorý má slovenský pôvod.
           Festivalom na festivale je prezentácia európskych debutujúcich autorov. Vlani sa na Európskom festivale románových debutov prezentoval zo Slovenska Michal Hvorecký, tento rok našich debutantov zastupuje Monika Kompaníková (nar. 1979), vlani jej vyšla kniha Miesto pre samotu.

Prezentáciu 300 slovenských knižných titulov od 21 vydavateľstiev v Budapešti zabezpečuje Literárne informačné centrum v Národnom stánku vo veľtržnej hale č. 2.

Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti pripravili dve diskusné fóra O súčasnom stave slovenskej literatúry a slovensko - maďarských vzťahoch:

Vo štvrtok 22. apríla o 13.00 hod. - Slovenské gymnázium v Budapešti.
Diskutujú: Alexander Halvoník, literárny kritik a riaditeľ Literárneho informačného centra a Peter Macsovszký, spisovateľ.

V piatok 23. apríla o 10.00 hod. - sála Lehár na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti.
Diskutujú: Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra, Karol Wlachovský a Peter Macsovszký (Slovenská republika), László G. Kovács, István Voros a Sándor Mészáros (Maďarská republika).