Literárny vedec, kritik a prekladateľ Peter
Zajac (1946) oslávil 3. februára 70 rokov. Pri
tejto príležitosti usporiadal Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika 11. februára v Pálf-
fyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave
prezentáciu jeho novej knihy Slovenské kar-
go (Kalligram) spojenú aj s gratulačnými prí-
hovormi a hudobným programom. Zajacovu
publikáciu venovanú slovenským dejinám
a kultúre 19. storočia predstavil literárny ve-
dec René Bí l ik. Na záver programu predniesol
Tomáš Janovic dva výstižné aforizmy o Slo-
vensku: „Už dávno sme mohli byť demokrati,
keby sa demokracia dala niekde ukradnúť“
a „Sme krajina, ktorá chce byť aj za plotom,
aj za vodou“.