Svet naopak

Hans Magnus Enzensberger

Naopak

Bratislava, Občianske združenie Studňa 2004

Preložil Ladislav Šimon

Tvorbu Hansa Magnusa Enzensbergera predstavili prekladatelia slovenskému čitateľovi už výberom Obrana vlkov (1966), ktorý však obsahoval iba básne z jeho prvých dvoch zbierok. Nový výber Naopak zostavil prekladateľ Ladislav Šimon z jedenástich Enzensbergerových básnických diel. Čitateľ tu nájde 54 preložených básní, doslov a podrobné kalendárium života do roku 2003.

Charakterizovať Hansa Magnusa Enzensbergera nie je ľahké. Literárna kritika ho niekedy označuje za „chameleóna“ a Ulrike Draesnerová o ňom napísala, že doslova žongluje s vlastnou pozíciou a osobou. Tento postup sa prejavuje aj v témach jeho básní, napríklad v obdive k anarchizmu a zároveň k matematike. Poézia a veda majú totiž podľa Enzensbergera rovnaké korene. Tento názor tu zastupuje hneď niekoľko preložených básní, medzi nimi aj Rozhovor medzi substanciami (,,kto sa stará o koloidy, o nenávisť / medzi vápnom a arzénom, o lásku radikálov / k vode...? nikto nespieva o starom spore / medzi ľavotočivými a pravotočivými aldehydmi... prečo sa neponorím do nežných rozhovorov živíc, / lúhov a minerálov... prečo / nezotrvám v nezvučnom monológu substancií?). Enzensbergerovu svojskú filozofiu odhaľuje aj báseň Obrana vlkov proti jahňatám, v ktorej je tiež čosi naopak: nie jahňatá sa bránia proti vlkom, ale medzi vlkmi vládne súdržnosť (Nech sú pochválení / zbojníci, lebo vy, jahňatá, / sa im núkate, aby vás znásilnili, / ukladáte sa na zhnité ležovisko / poslušnosti. Ešte aj keď skuvíňate, / klamete. Chcete, / aby vás roztrhali. Nedá sa / od vás čakať, že zmeníte svet.) A Enzensbergerove videnie sveta, sveta naopak, nakoniec vystihuje aj jeho obľúbená postava Sizyfa. Venoval mu aj jednu zo svojich najznámejších básní – Odporúčanie Sizyfovi (nachádza sa aj na obale knihy). K Enzensbergerovým postojom patria aj počiatočné sympatie ku kubánskej revolúcii, ktorej vývoj však neskôr kritizoval vo svojom významnom diele – „komédii“ Skaza Titaniku. Z nej preložil Ladislav Šimon do tohto výberu Prvý spev.

Tvorba Hansa Magnusa Enzensbergera je však oveľa rozsiahlejšia, píše eseje a romány, divadelné a rozhlasové hry, televízne a filmové scenáre a dokonca aj opery. Prekladá z dvanástich jazykov a v edícii Die andere Bibliothek bei Eichborn (Iná knižnica pri Eichborne) vydáva od roku 1985 ročne dvanásť kníh, ktoré by si sám rád prečítal. Ladislav Šimon teda slovenskému čitateľovi predstavuje básnickú tvorbu aj Enzensbergerovu svojskú filozofiu. V závere svojho doslovu však Šimon dúfa, že čoskoro sa na Slovensku objaví nemenej zaujímavý výber z Enzensbergerovej esejistickej tvorby.

Peter Kosmály