Národná cena za dizajn pre náš stánok na Livre Paris 2019

Národnú cenu za dizajn 2020 v kategórii priestor získal Ateliér Choma (Pavel Choma, Martin Kubina) za slovenský stánok na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris 2019 pre Literárne informačné centrum..

Cenu pre osobnosť dizajnu získal aj Palo Bálik, s ktorým Literárne informačné centrum dlhoročne spolupracuje – napríklad pri knižných edíciách Siete a Rozhovory, alebo pri vizuálnom koncepte festivalu Dni slovenskej literatúry.

Blahoželáme!