Národná cena za komunikačný dizajn 2022

Ocenenie vyhlasované Ministerstvom kultúry SR a Slovenským centrom dizajnu prináša možnosť prihlásiť svoje diela v týchto kategóriách. 

Národná cena za dizajn, ocenenie vyhlasované Ministerstvom kultúry SR a Slovenským centrom dizajnu, sa po minuloročnom úspešnom ročníku v oblasti produktového dizajnu vracia a po dvoch rokoch opäť ocení najlepší slovenský komunikačný dizajn. Aktuálny 19. ročník prinesie zopár zmien, či už po vizuálnej stránke, ale zmeny nastanú aj v samotnom prihlasovaní. Po niekoľkých rokoch bol opäť zavedený jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné.

11. súťažných kategórií ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel, od jednotlivého produktu až po komplexné komunikačné systémy, ktoré boli zavedené do praxe. Okrem originality, inovácie, technickej a technologickej vyspelosti je dôležitým kritériom hodnotenia diel aj ich sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti.

Svoje diela (vytvorené od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021) môžete prihlásiť v nasledovných kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn.

Viac informácií na webe SCD.