Už titulná strana Národného kalendára 2012 s portrétom Antona Bernoláka a známym obrazom Andreja Kováčika Slovenské učené tovarišstvo nás upozorňuje, že rok 2012 bude najmä v znamení 250. výročia narodenia nášho významného jazykovedca. Túto udalosť zaradilo aj UNESCO do Kalendára výročí na rok 2012. Národný kalendár, ktorý od roku 1994 vydáva Matica slovenská, ponúka záujemcovi o slovenskú históriu takmer sedem desiatok fundovaných článkov z pera významných slovenských historikov (Jozef Baďurík, Ivan Mrva, Anton Hrnko), literárnych vedcov (Peter Cabadaj, Michal Eliáš, Eva Fordinálová) i spisovateľov literatúry faktu (Milan Vároš, Ivan Szabó) o osobnostiach i historických udalostiach, ktoré sú v roku 2012 späté neraz s okrúhlymi či polokrúhlymi výročiami. Okrem Bernoláka kalendár venuje pozornosť 195. výročiu narodenia Jozefa M. Hurbana, 160. výročiu úmrtia Jána Kollára i vydania Hattalovej Krátkej mluvnice slovenskej, ale i 100. výročiu narodenia amerického vedca slovenského pôvodu Ivana A. Gettinga. Čitateľa určite zaujmú aj životopisné portréty slávnych slovenských spisovateľov, hudobníkov, výtvarníkov, vedcov i športovcov.