V Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa 20. februára konala slávnostná prezentácia knihy profesorky Janky Krivošovej Slovenská ľudová architektúra (TRIO Publishing). Pripomenula, že ľudová architektúra je naším pokladom, rovnako ako celé folklórne dedičstvo. Kniha je zostavená z jej textov a fotografií a odhaľuje množstvo často neobjavených krás Slovenska. Chce byť teda aj pozvánkou na jeho kultúrnejšie spoznávanie. Na foto P. Procházku je spolu s vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou (vpravo). Vydavateľstvo o týždeň neskôr uviedlo aj ďalšiu novinku Historické záhrady a parky Bratislavy autorky Tamary Reháčkovej.