V Bratislave u saleziánov sa 16. apríla konala prezentácia piateho vydania knihy profesora Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov (Lúč). Prvé vydanie vyšlo v roku 1995 a druhé bolo distribuované aj do škôl v náklade 125 000 výtlačkov. Kniha o našich dejinách je však stále populárna, aj keď si neraz vyslúžila kritiku. Profesor Martin Homza uviedol, že ide „o chronologickú príručku podstatných dát nášho národa. Preto by mala byť stále prístupná čitateľom. Riaditeľka vydavateľstva Lúč Anna Kolková autorovi z úcty k celoživotnému dielu odovzdala vzácny exemplár z tohto posledného vydania viazaný v koži.