Slovenská národná knižnica v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravila pri príležitosti výročí slovenského fotografa, etnografa, publicistu a spisovateľa Pavla Socháňa (6. 6. 1862 – 23. 1. 1941) putovnú výstavu Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie, ktorú si návštevníci SNM v Martine môžu pozrieť do konca apríla. Začiat­kom mája túto výstavu sprístupnia v SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. Súčasťou výstavy je rovnomenný katalóg.

Autorka Dana Lacková (libreta výstavy aj katalógu) upriamuje pozornosť najviac na Socháňovu národopisnú činnosť, ktorej sa venoval už od roku 1882, keď si na cestách po Slovensku všímal krásu krojov a výšiviek. Tieto svoje záujmy rozšíril aj na Moravu. Z kle­notov ľudovej tvorby pripravil knižné vydanie najstaršej vzorkovnice Vzory slovenského národního vyšívání (1890), ktorej titulný list nájdeme i v katalógu. Autorka si všíma aj ostatné oblasti jeho tvorby – maliara, spisovateľa, dramatika, zberateľa, rozhlasového pracovníka, organizátora a fotografa. Vyzdvihuje jeho prácu s fotoaparátom, keďže „fo­tografická tvorba úzko súvisí s jeho rozsiahlou národopisnou činnosťou“. Stačí sa zahľa­dieť na mnohé krojované postavy, motívy bežného vidieckeho života, zábery dominánt Slovenska, ale aj portréty významných Slovákov (Dobšinského, Hurbana­Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína). V niekoľkých edíciách vydal okolo 400 pohľadnicových sérií. Pavol Socháň žil celý život skromne a zomrel opustený a sám. Tvorcovia výstavného pro­jektu a knižného katalógu mu aspoň takto vrátili dôstojné miesto v našej kultúre.