Návrhy na Ceny LF

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v roku 2009 udelí literárne ceny:

1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu,

2. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny

do maďarčiny,

3. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny

do ukrajinčiny,

4. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov).

Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku za diela realizované na Slovensku. Návrhy na ocenenie diel, ktoré vyšli roku 2008 v prvom vydaní so stručnou charakteristikou, osobnými dátami autora a jeho adresou spolu tromi výtlačkami knihy treba poslať do 15 marca na adresu:

Literárny fond

Grösslingová 55

815 40 Bratislava 1

Viac informácií poskytne PhDr. Anna Bédiová, tel. 02/52963529,bediova@litfond.sk., www.litfond.sk