Spisovateľ a  dramatik Silvester Lavrík po poviedkovej tvorbe vydal aj svoj prvý román Zu (Kalligram), ktorým sa dostal medzi desať finalistov ceny Anasoft litera. V záhrade U  červeného raka v  centre Bratislavy koncom mája rozprával o  jeho písaní moderátorke Zuzane Belkovej (obaja na foto Petra Procházku) a, samozrejme, aj nám ostatným v publiku. Tvoril ho štyri roky a rukopis mal pôvodne vyše 450 strán – do finálnej podoby sa nevošla ani polovica… Takže vzhľadom na tieto skutočnosti spisovateľ na otázku, prečo sa rozhodol pre román, jednoducho odpovedal: nazberkalo sa! Román zachytáva udalosti posledných desaťročí a dominuje v ňom téma strachu, rovnako, ako v ňom dominujú postavy žien. Autor priznal, že silné a  zaujímavé ženy zasiahli aj do jeho osudu…