Nedožité 90. narodeniny Ruda Morica

 

Rudo Moric (1921 - 1985), jeden z najplodnejších slovenských spisovateľov pre deti a mládež a riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v rokoch 1959 - 1985, by sa bol nedávno dožil svojich 90. narodenín. 

Pri tejto príležitosti mesto Stupava, kde žil a tvoril už od roku 1946, spolu s ostatnými kultúrnymi inštitúciami (Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Slovenská sekcia IBBY, Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave, Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave, Literárne informačné centrum, Literárny fond a vydavateľstvo SPN - Mladé letá, zorganizovalo slávnostné spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých spomenutých inštitúcií.

Po krátkom úvodnom privítaní hostí starostom mesta Stupava, po príhovore riaditeľa Bibiany pána Petra Tvrdoňa a po spomienke pána Jána Zacharu, nášho prvého olympijského víťaza v boxe, ktorý sa stal hrdinom Moricovej knihy Majster pästiarskych rukavíc, si účastníci podujatia mohli prezrieť prezentáciu bohatej spisovateľskej tvorby Ruda Morica zároveň s cudzojazyčnými vydaniami jeho kníh. Potom sa uskutočnil seminár o spisovateľovej tvorbe, ktorú vo výstižnom referáte zhodnotil Prof. Ondrej Sliacky, šéfredaktor časopisu Slniečko. Po ňom si už na Ruda Morica jednotlivo zaspomínali takmer všetci, ktorí s ním prišli do styku, nielen bývalí redaktori Mladých liet, ale aj autori, literárni kritici, obyvatelia Stupavy a ďalší hostia. 

Príjemné a vydarené podujatie sa zakončilo, hlavne zo strany redaktorov Mladých liet, vydavateľskou hymnou a obľúbenou piesňou Ruda Morica: Zahučali hory. Zaslúžilý a národný umelec Rudo Moric by si to celkom isto krajšie ani nevedel predstaviť.