Stretnutie s Voltairom

Velikánovi francúzskeho a európskeho osvietenstva, humanistovi, historikovi, filozofovi, spisovateľovi, popularizátorovi pokrokových prírodovedeckých poznatkov a bojovníkovi za ľudské práva venoval knihu Nekorunovaný kráľ Európy F. M. Voltaire historik a právnik  Ladislav HUBENÁK. Túto rozsahom skromnejšiu, ale myšlienkovo bohatú publikáciu uviedol na cestu za čitateľom akademik Milan ČIČ v librese kníhkupectva Veda (1. 12. 2004). Ocenil, že autorovi sa podarilo plasticky načrtnúť životnú púť Voltaira  a predstaviť ho ako dramatika, básnika, spisovateľa, ale priblížiť aj jeho filozofické a historické dielo a činnosť na obranu ľudských práv. Voltaire vytvoril nové chápanie dejín, ako prvý ,,vniesol pochodeň filozofie do temných archívov histórie“ a bol priekopníkom svetského dejepisectva. Obhajobou obetí fanatizmu, bojom za právo a spravodlivosť, neúnavnou kritikou vtedajších spoločenských pomerov sa stal ,,kráľom Voltairom“, ktorého hlas počúvala celá Európa. V závere svojho príhovoru M. ČIČ ocenil knihu L. HUBENÁKA ako ,,dôstojný vklad do nášho poznania voltairovského duchovného dedičstva“.

Nekorunovaný kráľ Európy F. M. Voltaire prináša čitateľom nielen prierez životom a dielom tohto osvietenca, prehľadné kalendárium, ale aj výber neobyčajne podnetných myšlienok, ktoré výstižne charakterizujú tohto veľkého hlásateľa humanistických ideálov, bojovníka proti zvoli a bezpráviu, vojne, fanatizmu, priekopníka slobodného bádania rozumu. Voltaira už generácie  oprávnene obdivovali a uctievali a túto úctu a obdiv si zasluhuje od nás aj dnes.

 

Lýdia Čelková

Ak chcete spoznať a pochopiť Voltairovo dielo, zalistujte si v knihe L. Hubenáka Nekorunovaný kráľ Európy. Autor ju venoval do našej čitateľskej súťaže, čakáme na kupóny vydavateľstva Veda z 11. strany do 5. januára 2005.