Predstaviť vývoj nemeckého jazyka od počiatkov po súčasnú modernú nemčinu je úlohou putovnej multimediálnej výstavy ,,hovoríme po nemecky“. Pripravil ju Goetheho inštitút v  spolupráci s  nadáciou Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland a od roku 2010 sa presúva z jednej krajiny do druhej. Na Slovensku (v poradí v 14. krajine) ju sprístupnili v Bratislave vo dvorane Ministerstva kultúry SR (22. marca – 21.  apríla) a  návštevníci majú možnosť objavovať a  spoznávať rozmanitosť nemeckého jazyka (aj nemčinu ako jazyk mladých) prostredníctvom textov aj audiovizuálnych exponátov. Medzi vystavenými dokumentmi nechýbajú ani klasické knihy a periodiká. Nájdeme tu aj najstaršiu knihu z 8. storočia Abrogans, ktorá obsahuje súbor latinských výrazov v starej nemčine, ukážky prekladu Biblie od Martina Luthera (1536), ako aj populárne slovníky Duden (na porovnanie slovnej zásoby vydania z NDR a SRN), či obľúbené čítanie z 50. rokov, kreslené i  kultové knihy a  fanziny (časopisy fanúšikov pre fanúšikov na rozličné témy – móda, šport, literatúra a pod.). V rámci výstavy sú zverejnené aj najlepšie príspevky zo súťaže Všetko po nemecky alebo čo?Šľak ma trafí z tej nemčiny!, ktoré zorganizovala Spoločnosť učiteľov nemčiny a  germanistov na Slovensku. Výstava dokumentuje aj prepojenosť nemčiny so slovenčinou (vyše 800 rokov) a množstvo slov pochádzajúcich z  nemeckého jazyka v dnešnej slovenčine.