Jack Gilbert je uznávaný americký básnik, ktorému tento rok vyšla zbierka Collected Poems (Zozbierané básne). Dotýka sa najzákladnejších otázok ľudského bytia, problematizuje existenciu človeka a  jeho miesto vo svete. Zároveň sa však venuje intímnej téme mužsko-ženských vzťahov, vhodným spôsobom ich vyvažuje a dopĺňa. Jedna jeho báseň sa začína veršom: „Predstavte si, že by utrpenie bolo skutočné.“ Gilbert tak relativizuje absolútne hodnoty, privádza čitateľa k  údivu nad samozrejmými vecami v živote, ktorý vlastne vôbec nie je samozrejmý. Vydanie tohto súboru jeho básní tiež nie je samozrejmosť, ale skôr výnimočná udalosť v knižnom svete.