Neskúšanka

Pred nejakými dvanástimi či trinástimi rokmi som v zahraničnej tlači niekde čítala, že v USA dávajú deťom za prečítanú knižku peniaze. Pokladala som to za absurdné a zároveň som si prerátala, v akom balíku by som asi bola, veď ako decko som čítala s baterkou pod perinou aj v škole pod lavicou. Nečítanie je už aj u nás. A je oveľa väčším problémom, ako bolo čítanie pod lavicou. To prakticky vymizlo, pod lavicou sa už len esemeskuje. Ako opäť deti pritiahnuť ku knihe? Po krátkej eufórii v čase potterománie opäť nastal útlm. S úžasnou myšlienkou, ako motivovať deti k čítaniu prišiel riaditeľ základnej školy v Spišskom Hrhove. Po prečítaní akejkoľvek knihy mu ju žiak môže priniesť ukázať a porozprávať obsah. Za odmenu dostane neskúšanku. Čosi ako žolíka. Keď je dieťa pri skúšaní v úzkych, jednoducho použije ,,vyčítanú“ neskúšanku. Vyhne sa tak možnému neúspechu či zlej známke a získa čas na prípravu na ďalšie skúšanie. Prvé skúsenosti ukazujú, že toto objavné motivovanie je úspešné, zvýšil sa aj počet čitateľov v miestnej knižnici. Vidieť, že riaditeľ Peter Strážik je skvelý pedagóg, má rád nielen knihy, ale predovšetkým deti a vie, ako s nimi pracovať. Možno by si mal dať tento nápad patentovať. Dá sa totiž variovať a využívať napríklad aj v rodine. Čo tak dávať deťom za prečítanú knižku poukážku na možné odmietanie neobľúbených domácich prác, ako nevysávanku, smetinevynášanku či riadneumývanku? Fantázii sa medze nekladú. Pri preberaní tejto idey však treba zachovať to najdôležitejšie, o prečítanej knihe sa s deťmi porozprávať.

Margita Bíziková