Nešrotujte! – knihy si to nezaslúžia

Dnes už ošúchaný výraz „šrotovné“ má v tomto projekte úplne iný význam. Dr. Igor Bukovský a jeho Ambulancia klinickej výživy vystupujúca v tomto projekte ako vydavateľstvo úspešných kníh o zdraví a výžive prichádza s  akciou, ktorá má naozaj ušľachtilý cieľ.

Stačí si kúpiť akékoľvek dve knižky Dr. Bukovského, pri ich kúpe odovzdať v kníhkupectve aspoň tri použité knihy, a priamo v predajni dostanete najnovší bestseller Dr. Igora Bukovského Teraz to zíde?. Pravdy a klamstvá o chudnutí zadarmo.

Odmenou každého, kto sa do akcie zapojí, bude nielen nová kniha, ale aj dobrý pocit, že knihy, ktoré už nepotrebujete, potešia iných. Stanú sa totiž darom pre deti z náhradných rodín, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy sociálnych služieb, organizácie podporujúce vzdelávanie rómskych detí a iné inštitúcie, ktoré sa do projektu zapoja a inak by si knihy v takom množstve nemohli dovoliť.

Akcia potrvá do 30. júna. Podrobnejšie informácie o priebehu akcie nájdete na stránke www.nesrotujte.sk.