Nevšedný bedeker fontán

Martin Zaiček (zost.): Bratislavské moderné fontány

Bratislava: Archimera, 2021

 

Ďalší zo série intelektuálnych bedekrov z dielne združenia Archimera sa zameriava na priesečníky umenia, urbanizmu, manažmentu verejných priestorov, architektúry, turizmu a kultúry. Nie je to bedeker hocijaký; zachádza k podstate symboliky, spoločenskej hodnoty i funkcie fontán. Publikácia Bratislavské moderné fontány sa zameriava na obdobie vymedzené rokmi 1963 až 1989, keď bol v platnosti inštitút tzv. Hlavy V. ako súčasť vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, určujúcej v rámci rozpočtov stavieb investíciu do umenia.

Vhodne metodologicky zvolené historické okno teda mapuje diela významných autorov – sochárov 20. storočia, akými boli Jozef Jankovič, Juraj Hovorka, Juraj Gavula, Peter Roller, Alexander Trizuljak, Jozef Vachálek, Alexander Bilkovič alebo Tibor Bártfay. Fontány v rámcoch významných bratislavských objektov a verejných priestranstiev však vznikali spravidla v autorskej spolupráci sochára a architekta, z ktorých nemožno opomenúť Ferdinanda Milučkého, Jozefa Slíža, Virgila Droppu a Irenu Kedrovú. Okrem ikonických a dobre známych realizácií obsahuje kniha aj spracovanie desiatky malých opustených fontán alebo nenápadných pitných fontánok, ktoré sú zväčša neznáme alebo ich poznajú iba obyvatelia sídliskových vnútroblokov.

Podľa slov autorov prináša kniha Bratislavské moderné fontány „bližší pohľad na jednu časť súboru moderných sôch vo verejnom priestore Bratislavy formou nápaditej umeleckej reflexie.“ Tento popis sedí, kniha sama osebe je zážitkom a inšpiráciou pre cesty za objavovaním poetiky bratislavských zákutí. Dúfajme, že aj inšpiráciou pre tvorbu fontán a verejných priestorov nových. Vizuálne príspevky grafičky Kataríny Knežníkovej a fotografky Andrey Kalinovej interpretujú a zaznamenávajú súčasný stav a kvalitu bratislavských fontán. Sprievodné texty načierajú do mnohých vôd tohto fenoménu.

Výsledná podoba knihy je dielom dizajnérky Magdalény Scheryovej. Autori sa museli popasovať s formátovaním väčšinou horizontálne orientovaných fotografií s hlavným dianím v centre obrazu. Kompozície našťastie drží kvalitná šitá väzba. Okrem prepracovaných detailov a naozaj precízneho vizuálneho stvárnenia textovo obrazového koktailu tu nájdete aj indexový súpis fontán, obsahujúci základnú faktografiu a lokalizáciu fontán na mape. Opäť jeden vkusný a praktický formát, vhodný do každej domácnosti, ku ktorému prispeli s dôkladnou starostlivosťou všetci členovia tímu, od jazykového korektora Filipa Németha po zostavovateľa Martina Zaička.

 

Zuzana Duchová (1980)

Kurátorka a publicistka. Študovala vedu o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave a Universitäat Wien. Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Kurátorka a hýbateľka projektu salonik.sk.