Nevyužitá myšlienka

Keď chceš drámu, nejedz Ramu! Keď chceš slasť, radšej masť!

Zuzana Szatmáry, Rozumné srdce, L. C. A. 2005