Nevyužité myšlienky

Víťaz by nemal byť veľmi pyšný, lebo zvíťazil iba nad slabšími.

Smiechoty, Bratislava, Perfekt 2008