Nevyužité myšlienky

Nie je hanba blúdiť nevedomky, ale vedome blúdiť je hanba.

Pavol Jozef Šafárik: Básnické dielo, Kalligram 2005