Nevyužité myšlienky

Vďaka počítačom už robenie chýb nemusí byť zdĺhavé.

Berco Trnavec: Obesenci uzlového písma, Bratislava, Elen 2006