Nevyužité myšlienky

Mlčanie môže byť východiskom zo samoty.

Katarína Kucbelová: Šport, Ars Poetica 2006