Nie je dôležité, čo sa človeku stane, ale ako na to zareaguje.

Maxim E. matkin: Mužské interiéry, Vydavateľstvo Slovart 2007