Nevyužité myšlienky

Každý je hodený do ródea svojho rodu.

Pavol Janík: Táranie nad hrobom, CCW 2005