Nevyužité myšlienky

Keď sa mužom zvýši sebavedomie, ženám sa zdá, že sú vyšší.

Jozef Heriban: Posadnutosť, Herial 2009