Študujme ľudožrútov, pochopíme tento čas.

Ján Švantner: Vyznania a piesne, Matica slovenská 2006